Svědkové minulosti


křížek na Staroújezdské ulici

Křížek na Staroújezdské ulici, jejíž původní název byl Masarykova třída.

Původní podoba křížku byl šedý kámen, vpředu byl nápis a na kříži plastika Ježíše Krista. Kdo uschoval plastiku nevíme, tudíž je na nás, abychom křížek dali zrestaurovat a obnovit do původní podoby.
Jedná se zřejmě o nejstarší památku v Újezdě nad Lesy, její stáří se mi nepodařilo zjistit. Křížek není zařazen ani v seznamu památek chráněných státem. Jde o obyčejný jednoduchý kříž, který má největší hodnotu v tom, že se nachází v místě nejstaršího osídlení a jsou s ním spjaty osudy obyvatel, kteří žili v jeho blízkosti. Je svědkem jejich tragických osudů i nové doby. Nenechme jej proto zničit a važme si alespoň toho mála, co tu z dob minulých zbylo.
Nápis na kříži zněl takto: Tento kříž gest postawen ke cti a chwále Boží občany augestskými L.P. ....

křížek před bývalým  
     statkem

Selské usedlosti v Újezdě nad Lesy.

Za křížkem směrem na Koloděje se dosud dochovalo původní stavení ze selské usedlosti číslo popisné 11 s typickým průčelím, kde v horní části byla zřejmě madonka.
dům číslo popisné 11

zvonička na Staroújezdské ulici

Zvonička na Staroújezdské ulici.

Nedaleko křížku stojí další svědek dob minulých před stavením číslo 9. Na zvonu uvnitř zvoničky je nápis tohoto znění: "Dar obce baráčníků v Újezdě N. Lesy L. P. 1949". Zvonička tu ale musela stát mnohem dříve. Pamětníci pamatují doby, kdy se na zvoničku ještě zvonilo 3x denně a také když někdo zemřel.

zvonička na Blatově

Zvonička na blatovské návsi

uprostřed parčíku pamatuje také pohnuté osudy místních obyvatel.

blatovský křížek

Křížek na Blatově.

Prý se k němu vztahuje pověst o zázračném uzdravení. Možná se už nedozvíme, jak to přesně bylo, kdo nechal křížek postavit, ale místo je stále živé a věřící se zde svěřují se svými prosbami o pomoc. Původně byl křížek otočený směrem k jihu, nyní je obrácený do frekventované ulice. Je dobře, že místní lidé křížek stále zdobí květinami a udržují tak tradici našich předků, která byla na mnoha místech, i zde, v minulých dobách přerušena. Nápis není čitelný, pouze slova "chvála Pánu" a letopočet je snad 1850. Kolem kříže byly kdysi vysazeny čtyři lípy.
křížek uprostřed lip

křížek na Sibřině

Křížek u sibřinské školy.

Tento křížek pochází z roku 1836 a je to vlastně památka sibřinská. Stál zde kdysi osamocený, na kopečku mezi Starou a Novou Sibřinou (Nová Sibřina byl historický název pro východní část Újezda, odkud chodily později děti do sibřinské školy. I dnes je zde možno strávit klidnou chvilku k zamyšlení. Rozsvícené svíčky svědčí o tom, že i zde je místo dosud živé. Nápis je nečitelný.

Nejstarší zástavba Újezda a Blatova.

O tom, jak vypadal v minulosti starý Újezd si můžeme udělat představu, když si projdeme bývalou Masarykovu třídu, nyní Staroújezdskou ulici, kde v původní podobě zůstalo ještě několik nejstarších stavení. Také na Starokolínské na Blatově. je několik domků, jejichž venkovní podoba se téměř nezměnila.
číslo popisné 3 číslo popisné 4 z roku 1869 číslo popisné 6 jeden z blatovských domků stará stodola na jižním konci Staroújezdské ulice

Pomník T.G.Masaryka u školy

Pomník T. G. Masaryka.

Pomník našeho prvního prezidenta Tomáše Garique Masaryka zde byl postaven roku 1938 a je dílem akademického sochaře B. Zvěřiny. Za dob války byl uschován a po osvobození znovu instalován v parku před Masarykovou školou. Významné místo pro uvědomnění si národní identity a morálních hodnot.

detail pamětní desky na Rohožníku

Pomník padlým II. světové války.

Tento pomníček připomíná oběti II. světové války, místní rodáky, kteří položili za svobodu to nejcennější, svůj život. Pod seznamem padlých je tento nápis: "Zemřeli, bojujíce za svobodu vlasti v květnové revoluci 1945"
Pietní místo najdete v malém parčíku na okraji sídliště Rohožník.

pamětní deska obětem fašismu na Blatově

Pomník padlým II. světové války.

Obětem německé okupace a květnové revoluce z let 1939 - 1945 je věnována i tato kamenná deska s plastikou, která byla roku 2008 nově instalována v blatovském parčíku a její okolí bylo hezky upraveno.

hřbitov Pamětní místo se nachází také na újezdském hřbitově, kde jsou pochování mladíci a padlí v květnovém povstání 1945 proti německým okupantům.

V Újezdě nad Lesy jsou ještě další pamětní desky, jedna je na domě bývalého pracovníka zemského archivu pana Jenšovského, umučeného v koncentračním táboře.
Druhá pamětní deska je na Blatově, na domě poblíž autobusové zastávky.

Živí pamětníci minulosti.

Starý dub na Blatově u hlavní silnice nás vítá při příjezdu do Újezda směrem od Prahy. Zjara jsou v jeho koruně vysoko vidět žlutavé chomáče kvetoucího jmelí.
dub na jaře se jmelím dub v létě dub v podzimním slunci

lípa Svobody u hasičské zbrojnice

Lípa Svobody.

Vlevo je lípa Svobody z roku 1919 (?). Byla vysazena na pozemku hasičského spolku. A ještě jedna lípa Svobody. Ta vpravo roste v "Ježkově parku" v jihovýchodní části Újezda a byla vysazena v roce 1968 k 50. výročí ČSR a znovuzahájení činnosti Junáka v Újezdě.
lípa Svobody v Ježkově parku

Ježkův park s cizokrajnými dřevinami.

Ježkův park s cizokrajnými dřevinami
Park založil pan Miroslav Ježek, velký milovník přírody a člen Junáka. Svoje znalosti cizokrajných dřevin uplatnil v roce 1960, kdy získal od MNV povolení a finanční krytí na zřízení malého arboreta. Vznikl tak unikátní parčík vzácných dřevin, kde najdeme např. lyriovník tulipánokvětý, ambroň zpadní, břízu tuhou ze Sev. Ameriky a další vyjímečné dřeviny.

Dva památné duby v centru Újezda - na křižovatce.

památný dub na křižovatce památný dub na křižovatce