Prameny a použité materiály

Újezdský Zpravodaj
A. Sedláček: Místopisný slovník historický království českého
V. V. Tomek : Děje království českého
www.kronikar.estranky.cz
F. Holec: Kronika královské Prahy
František Ekert: Posvátná místa Prahy
www.sweb.cz/jjkn/heraldika/Liechten.htm
J.H.Špolc Jirenská zastávka
Dr. A.Podlaha: Posvátná místa království českého
© 1st (2nd ) Military Survey, Section No. xy, Austrian State Archive/Military Archive, Vienna
© Laboratoř geoinformatiky Univerzita J.E. Purkyně - http://www.geolab.cz
© Ministerstvo životního prostředí ČR - http://www.env.cz :
© Historický ústav AV ČR - http://www.hiu.cas.cz
újezdské muzeum